ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร


เรื่อง ประกาศหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557
เปิดเรียนวันที่ 26 พฤษภาคม 2557

เข้าหน้าwebโรงเรียน