ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร


เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2557

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ประเภท
ประเภทกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ประเภทกลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์
เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ โปรดอ่านรายละเอียดกำหนดนัดรายงานตัวในท้ายประกาศให้ชัดเจน
หากมีรายชื่อตามประกาศนี้ โปรดไปตรวจสอบกับประกาศผลจริงที่โรงเรียน อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -12.00 น. เพื่อรับเอกสารสำหรับมอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2557

หากเอกสารมีข้อผิดพลาดให้ถือตามประกาศฉบับจริงที่ติดประกาศที่โรงเรียนเท่านั้น
คำสั่งรับมอบตัวนักเรียน

หน้าที่ 1
หน้าที่ 2
หน้าที่ 3
เข้าหน้าwebโรงเรียน