แผนที่เดินทางสู่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

แผนที่จริงของ google
แผนที่จราจรแบบ Real time ของ longdo.com เลือกที่เมนูจราจร
ย่อขยายด้วยลูกกลิ้งของเม้าส์ เลื่อนกดเม้าส์ค้างแล้วลาก สีเขียวการจราจรคล่องตัว สีเหลืองเริ่มชะลอตัว สีแดงติด
การเดินทาง 
1. จากมอเตอร์เวย์ ออกทางลงชลบุรี/พนัสนิคม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 315 สุขประยูร ประมาณ 15 ก.ม. หรือข้ามไปลงทางแยกบ้านบึง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 344 วิ่งเลย อ.บ้านบึง ผ่านโรงเรียนจุฬาภรณ์ ชลบุรี 
ถึงสี่แยกหนองชาก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 349 บวกไปอีก 20 กว่า ก.ม. 
2. จากสมุทรปราการ /บูรพาวิถี ถึงบางวัว ควรเข้าร่วมมอเตอร์เวย์ หลีกเลี่ยงการเข้าชลบุรี
3. จากระยอง บ้านค่าย สัตหีบ พัทยา ควรใช้ถนนหมายเลข 331 มาเข้าถนนหมายเลข 344 ถึงสี่แยกหนองชาก เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 349 
4. ศรีราชา บางแสน ชลบุรี ควรใช้ถนนหมายเลข 344 ถึงสี่แยกหนองชาก เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมายเลข 349
5. แกลง จันทบุรี ตราด ควรถนนหมายเลข 344 ถึงสี่แยกหนองชาก เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 349 
6. จากนครนายก ปราจีน สระแก้ว ควรใช้ถนนหมายเลข 311 ถึงสี่แยกท่าบุญมี เลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข 3246 
7. จากฉะเชิงเทรา ควรใช้ถนนหมายเลข 315
ข้อจำกัด ระบบขนส่งสาธารณะ
จากชลบุรี - พนัสนิคม  ช้ามากและแต่ละเที่ยวห่างกันมาก ไม่มีรถสองแถว ต้องเช่าเองจากชลบุรี
จากฉะเชิงเทรามีรถสองแถวประจำทาง ประมาณครึ่งชั่วโมงต่อเที่ยว ยกเว้นผู้โยสารเต็ม 
บริเวณที่ควรหลีกเลี่ยง จากชลบุรีขาออกถึงทางแยกมอเตอร์เวย์ 

ข้อควรระวัง ทุกคนจะออกเดินทางในวันเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน ไปที่เดียวกัน การจราจรจะติดขัดมากเป็นธรรมดา
เข้าหน้าwebโรงเรียน