ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร


เรื่อง ประกาศรายชื่อการจัดห้อง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2557
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง1/1 ห้อง1/2 ห้อง1/3 ห้อง1/4 ห้อง1/5 ห้อง1/6 ห้อง1/7 ห้อง1/8 ห้อง1/9 ห้อง1/10 ห้อง1/11 ห้อง1/12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง4/1 ห้อง4/2 ห้อง4/3 ห้อง4/4 ห้อง4/5 ห้อง4/6 ห้อง4/7 ห้อง4/8 ห้อง4/9 ห้อง4/10 ห้อง4/11 ห้อง4/12

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครู
ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด
เข้าหน้าwebโรงเรียน