ประกาศโรงเรียนพนัสพิทยาคาร


เรื่อง รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558
ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
เรื่อง สอบราคารจ้าง 2 รายการ
1. ปรับปรุงอาคารเรียน
2. ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล

เข้าหน้าwebโรงเรียน